« | »

 

HİZMETLER

Betonarme yapıların projelendirilmesi               

Çelik yapıların projelendirilmesi

Ahşap yapıların projelendirilmesi

Yığma yapıların projelendirilmesi

Mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi 

Teknik uygulama kontrolü

Danışmanlık hizmetleri

Dış cephe iskele hesabı

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------